Archive for the ‘Könyvek’ Category

Egy évtized telt el az Árnyékcsoport megalapítása óta. Amikor a nógrádi várba vezető kaptatón tettük meg az első lépéseinket, tudtuk, hogy hosszú és fárasztó küzdelemben lesz részünk. Az akkori évek viszonylagos, természeti csapás és fegyveres konfliktus mentessége, hamis illúzióba ringatta az ország mindenkori döntéshozóit. Kevesen mérték fel és látták tisztán, hogy egy esetleges tömeges szerencsétlenség, egy hosszabb ideig, nagy területen bekövetkező természeti, vagy ipari káresemény megelőzéséhez, felszámolásához, nincs elegendő jól képzett, felkészült, bevethető önkéntes, na meg a hivatásos állomány létszáma és felszereltsége is hagyott kívánni valót maga után. A mentő dolgozóktól sokszor hallottam, azt az aggódó kérdést, hogy egy repülőgép baleset 300 sérültjét lenne-e elég ember, gépjármű és kórházi ágy, hogy ellássuk? A kérdés még ma is aktuális, viszont remélhetőleg nem kell rá soha tényleges választ kapnunk.

Akkor jórészt önkéntes fiatalokként – mint akik, elsősegélynyújtásban, vízből mentésben, baleseti szimulációban, addigra már hosszú évek jártasságával rendelkeztünk, – azt a döntést hoztuk, hogy ismereteinket, tudásunkat, tapasztalatunkat bővíteni szeretnénk és azt közösség szolgálatába állítani akarjuk.

Alakulásunkkor jó pár gyakorlati és elméleti kérdés felmerült. Többek között az anyagi finanszírozás, illetve a csoportirányítás lehetséges alternatívái. Ennyi idő távlatából úgy vélem, a legjobb megoldást választottuk mindkét esetben. Ugyan jó páran javasolták, hogy alakítsunk önálló egyesületet, mert így független gazdálkodást tudnánk folytatni. Így viszont szükséges lett volna az ezzel járó elnöki és vezető pozíciók leosztása. Úgy döntöttünk, hogy nem választunk elsőt az egyenlők közül és nem folytatunk pénzügyi tevékenységet, pedig érkezett megkeresés, sőt, még ajánlat is a Szociális Minisztérium munkatársaitól (és nem csak tőlük)… Ezeknek a „nagylelkű” érdeklődések hárításának a következménye lett, hogy nem illettünk bele a rendszerbe, így jóval kevesebb lehetőségünk adódott elképzelésink megvalósítására.

Terveink között szerepelt a lakosság katasztrófa készenléti és válaszadási képzésének elindítása és az aktuális hazai és nemzetközi ismeretek, tanfolyami anyagok átadása előadásokon, gyakorlati képzéseken és online, a világhálón keresztül. Az első előadásokat a Polgári Védelem kiváló tisztjei tartották. Majd 2008-09-ben a Kőbányai Katasztrófavédelem kirendeltségének akkori vezetője Csepregi Péter és a Dr. Sztanek Endre alapítvány, illetve a Wolf Polgárőr egyesület munkatársai készítették fel a jelentkezőket, és vették önkéntes állományba, ezen felül meghallgattuk Vöröskereszt szerepéről Nagy Tibor és Sáfár Brigitta előadását is.

Online elérhetőségünket Baltás honlapja, majd Husi WordPress oldala, végül pedig a közösségi megjelenést a Facebook tette teljessé. Az ide látogatók a legfrissebb információkról szerezhetnek ismereteket és a régebbi képzések kép és dokumentumanyagait tekinthetik meg.
A 2010-es esztendő a nagy változások éve volt. A Bódva folyón végigsöprő árvíz, amely a szakemberek hosszas, szívós, kitartó védekezése ellenére is áttörte a gátat Edelénynél, átgondolásra késztették a Nemzeti Együttműködés Rendszerének kormányát, mivel saját szemükkel látták, hogy a tűzoltók kimerültek, a Vízügy és a Honvédség pedig nem rendelkezett elegendő erővel az gátak átszakadásának megakadályozásához. Ennek ellenére mindenki saját teljesítőképességét meghaladóan vett részt a bajban lévők mentésében.

A szerencsétlen események betetőzését a devecseri és a kolontári vörösiszap tragédia jelentette, amelyet sajnos testközelből láthattunk.

Ezek után már nagy lendülettel kezdődött meg a Katasztrófavédelem rendszerének átszervezése, az önkéntes mentőcsoportok felállítása. Ez számomra azt az örömteli reményt jelentette, miszerint a (fülke) forradalmi lendület eljutott odáig, hogy komoly erőforrásokat mozgasson meg egy jövőbeni katasztrófa válaszadási tevékenység esetére is. Tehát megkezdődött felkészülés a nemzeti minősítő gyakorlatra. Csoportunk tagjainak többsége a Pilis Mentőcsoporthoz került, amely ténylegesen sokrétű és remek szakemberekből álló csapat. A Nemzeti Minősítő Vizsga – amely egy 56 órás műveleti időszakot foglalt magába 2012 márciusában – kiválóan sikerült, elsőként az országban. A rákövetkező zászlóavatások és eskük szép, ám zavarba ejtően szórakoztató pillanatok voltak. Szavakba nem önthető élmény volt olyanokkal találkozni, és közösen Hajrá! Hajrá! Hajrá-t kiáltani, akik évekkel ezelőtt szóban és írásban teljesen téves, hasztalan iránynak bélyegezték a vöröskeresztes önkéntesek által végett katasztrófa készenlét és válaszadás tevékenységét.

A 2013-as hóvihar és a 2014-es árvíz csoportunk tagjainak bőven adott lehetőséget a helytállásra. Budaörsön a befogadó állomás üzemeltetésében segédkeztünk Geme közreműködésével.
A dunai áradás idején főleg a szentendrei védekezésnél tevékenykedtünk.

A 2014 decemberében történt jeges katasztrófánál ételt és forró italt szállítottunk a Budai-hegységben rekedt csehországi gyermekeknek, a XVII. kerületben veszteglő vasúti kocsikban várakozó utasoknak, ezen felül a Visegrádi-hegység járhatatlan útjainak megtisztításban is volt, aki részt vett.

Az elsősegélynyújtó és a katasztrófavédelmi versenyek, bemutatók rendszeres segítői voltunk (László a Sziklakórháznál), akár állomásvezetőként, akár baleseti szimulátorként.

A sok pozitív tapasztalat mellett maradtak kihívások. Annak ellenére, hogy rengeteg speciális ismeret vált megszerezhetővé (úgymint, kutyás mentés, önkéntes tűzoltói képesítés, légpárnás mentőhajón való szolgálat az Armadillo projekt keretén belül, stb…) mégis mind a mai napig nem látom megoldottnak a lakosság tömeges és tudatos felkészítését. Baj esetén tízezrek sorakoznak, hogy segítséget nyújtsanak a károsultaknak, de sokszor nem tudják mit is tehetnének, vagy, hogy hol van rájuk szükség éppen abban az időpontban. Az ő rendszerbe foglalásuk és kiképzésük még mindig nem történt meg. Ugyan a polgári védelmi kötelezettség kiterjesztése ebben az irányban hasznosnak bizonyult, ahogyan a Coursera-n elérhető jó nevű felsőoktatási intézmények előadásai is, de ezek még messze nem adnak teljes körű megoldást.

Végül pedig az Henry Dunant által ránk hagyott szellemi örökséget említem meg, amelyet 10 éve kezdtünk el feltárni. A négy diagram érzékletes képekkel festette le a múltat, jelent és a jövőt. Ez utóbbi középtávon nem túlzottan biztató. 2008-ban a Google megjelentette az alapítónak a Római Birodalomról és annak továbbéléséről szóló munkáját, amelyet 2011-ben le is fordíttattunk, ahogy a rabszolgasággal kapcsolatos írását is. Ezek a munkák számos forráshivatkozást tartalmaznak, így Sir Isaac Newton a bibliai próféciákkal foglalkozó könyve is közreműködésünkkel került magyar nyelvű nyomtatásban is megjelenté. A fordítóknak, óriási köszönet jár, azért a nehéz és fáradalmas munkáért, amivel megküzdöttek, a cseppet sem könnyű szövegekkel. Voltak olyan kiadványok is, amelyeket csak hosszú kutatómunka és nemzetközi utánajárás nyomán tudtunk beszerezni, mert összesen csak 2 példány maradt fent. Ezeket az írásokat bedigitalizáltuk és közzétettük, amit lehetett magyarra átültettünk.

Örökség térkép 2015A fontosabb cselekvési irányok a jövőre nézve nem változtak. Továbbra is kiemelt területnek tekintjük az információ, a legújabb kutatási eredmények és módszerek átadását a kibertéren keresztül. A természeti és ipari katasztrófák idején erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten ezután is jelen leszünk. Mivel az elmúlt évtizedben sikerült teljes körű kutatást végezni Henry Dunant irodalmi, történelmi és filozófiai tevékenységét illetően, így ez ügyben sok tennivalónk nem maradt. Az eddig a világhálón fel nem lelhető, eredeti francia nyelvű műveket ma már Új-Kaledóniától, Algérián át Martinique szigetéig olvassák. Persze jó volna, ha Dunant Emlékiratok című könyve magyar nyelven is megtekinthető lenne. Ehhez a mai árakon megközelítőleg 2 millió forintra volna szükség, de lehet, hogy elegendő egy kis türelem is, amíg Magyarország megfigyelőből teljes jogú tagjává válik Frankofóniának.

Köszönöm az elmúlt 3652 napon végzett munkátokat, a kitartásotokat és azt a rendíthetetlen hozzáállást, amellyel a kitűzött célok felé haladtatok!

Bátya

Reklámok

Igazság és előítéletek

Posted: 2013. május 8. szerda by gergelybatya in Könyvek
Címke: , ,

War&Justice Az emberek sokkal inkább a hagyomány szerint gondolkodnak, mint sem személyes meggyőződésből. Ennek az a következménye, hogy a militarizmus, amely borzalommal kellene, hogy eltöltse őket, nem sokkol senkit sem.

Mindannyian vakok vagyunk az igazsággal szemben, mert saját értékítéletünket alárendeljük a köz, és legtöbbször legszűkebb környezetünknek akik „ a jelen rövid pillanatában vegetálnak”. Eközben valaki azt mondta, elég mély meggyőződéssel, hogy „ a pillanat dönt, nem a század”, márpedig az Örökkévalóság az egyetlen aki egymaga tud pártatlanul dönteni, hozzá viszonyítva egy évszázad igen keveset jelent.

Meglehetősen kevés ember tud megszabadulni az igazságot eltakaró felhőktől, azzal, hogy saját személyes nézőpontjuk felé, és azon kívül helyezkednek. Ez utóbbi majdnem mindig az örökletes előítéleteké, azoké a gondolatoké és szokásoké, amelyekben felnőttünk. (…)

Sokak számára a háború-melyet alig, vagy egyáltalán nem ismernek- a világ legszebb dolga. Elfelejtik a törött karokat, a levágott lábakat, a betört fejeket; nem vesznek tudomást a tífuszról, a vérhasról, a lázról és a kórház rothadásról; melyek kötelező velejárói. Elfelejtik az elpusztított mezőket, a levágott gyümölcsfákat, a felégetett kunyhókat, a kifosztott városokat, a falvakat melyek valaha virágoztak, most hosszú évekre leromboltak, a lakosokat, akikkel rosszul bántak, bántalmaztak, kizsákmányoltak, és minden további bűnt melyet egy feldühített hadsereg hajtott végre.

Nem gondolnak sem a szenvedésekre, sem a fogva tartásokra, nem gondolnak sem az elfagyott végtagokra, sem a halálos napszúrásra, se az éhínségre, sem az elkeseredett családokra, sem a gyászoló lakosságra, sem a hadirokkantakra, sem a szülőkre, akiket megfosztanak a támogatásuktól, sem az anyákra, akik siratják akit gonddal , gyengédséggel és áldozattal neveltek fel. Ezeknek a szegény szülőknek ki nyújt majd vigaszt, akiktől elrabolták fiaikat, hogy feláldozzák őket a Minótaurosznak?

Igen, a háború elrabolja a fiakat anyáiktól, férjeket az asszonyoktól, és a fiatal lányok jegyeseit, elveszi az idős szülők támaszát. Ő az aki „buta, megmagyarázhatatlan és érthetetlen okok miatt” egyik embert a másik ellen fordítja, ádáz harcokra sarkalja. Emberek, akik semmit sem vétettek egymás ellen, és semmi rosszat nem akartak, akiket erővel szakítottak el tisztes foglalkozásuktól, hogy egymást tépjék szét.

 

Henry Dunant

 

Image

Newton könyve halála után, 1728-ban jelent meg, amely egyike volt azoknak a munkáinak, amelyet fontosabbnak és maradandóbbnak tartott mint a természettudományokról szóló értekezéseit.
A könyv 6 fejezetből áll, amelyek az ókor legfontosabb bibliai királyságainak történetét tárgyalják Krisztus előtt 1125-től, Kr.e. 331-ig III. Dareiosz Kodomannosz perzsa király bukásáig.

 

 

  1. A görögök első korának kronológiája
  2. Az Egyiptomi Birodalom
  3. Az Asszír Birodalom
  4. A két kortárs birodalom: A babiloniaké és a médeké
  5. Salamon templomának leírása
  6. A perzsák birodalma

A könyv jelenleg csak angol nyelven elérhető, de remélhetőleg Newton másik nagyívű munkájához hasonlóan (Észrevételek Dániel próféciáiról és Szt. János Apokalipsziséről) nemsokára magyarul is olvasható lesz.

The Chronology of Ancient Kingdoms

“Így Sir Isaac Newton, a jeles csillagász, aki a próféciák
kutatásával foglalkozott azokban az években amikor szelleme a teljében volt, azt vallotta, hogy az
első amit tenni kell, hogy jól megértsük a próféciákat, hogy először megismerjük nyelvezetüket és
az általa használt képek és szavak átvitt jelentését.”

/Henry Dunant/

“Így Sir Isaac Newton, a jeles csillagász, aki a próféciák
kutatásával foglalkozott azokban az években amikor szelleme a teljében volt, azt vallotta, hogy az
első amit tenni kell, hogy jól megértsük a próféciákat, hogy először megismerjük nyelvezetüket és
az általa használt képek és szavak átvitt jelentését.”

/Henry Dunant/

Sir Isaac Newton: Észrevételek Dániel prófécicáiról és Szt. János Apokalipsziséről

Több, mint két és fél évszázad eltelte után végre magyarul is!

A D7 Kiadó gondozásában megjelent mű magyar nyelvű kiadására több mint két és fél évszázadot kellett várni. A fordítás korunk érthető nyelvén adja vissza az ókori szövegrészleteket is, amelyeket a szerző a latin nyelv akkori általános ismertsége okán olykor nem fordított le angolra. Így elmondható, hogy a könyv nem csak hiánypótló, de feltárja előttünk a történelem legnagyobb titkait is.

A mű alapos és nagyívű áttekintése az üdvtörténetet meghatározó nagy birodalmak születésének, tündöklésének és bukásának. Az ókori keleti és a párhuzamosan vele alakuló nyugati egyház “szent” hagyományainak kialakulási folyamataiba szintén bepillanthatunk. A napjainkra már megkövesedett vallási ünnepek eredete ugyancsak világosságra kerül, amint a 666 egyik értelmezése is. Számos egyéb rejtett információ szintén elénk tárul.

Newton tanulmánya visszatükrözi szerzője magasan szárnyaló szellemét, következetes logikáját és a tényekhez való ragaszkodás szigorú követelményét. Feltevéseit a több mint 1500 éves eredeti szövegforrások szó szerinti idézeteivel támasztja alá.

A megjelenésére való tekintettel az ára most csak 2990 Ft!

Lelkészeknek, Teológusoknak, Történészeknek, Egyetemeknek, Főiskoláknak, Könyvtáraknak kedvezményes áron!

Megjelenés: 2012.12.17.

Rendelhető: d7kiado@gmail.com

http://d7publisher.wordpress.com/2012/12/02/sir-isaac-newton-eszrevetelek/

Vagy a 0670-211 10 41-es telefonszámon

A Civil Rádió FM 98 MHz Hétpecsét című műsorában 2011.07.02-án elhangzott könyvajánló beszélgetés

A ragadozó birodalmak mintájára

Posted: 2012. május 8. kedd by gergelybatya in Könyvek
Címke: ,

A történelem oktatása az egyetemeken, iskolákban, gimnáziumokban, kollégiumokban, papneveldékben és más intézményekben, Európa több országában kétségtelenül az erkölcstelenség iskolája, a hallgató számára, akinek az elvek nélküli politikai brutalitás és bestialitás képére formálják az értelmét ,,amely annyi évszázadon át uralta az emberiséget, és amiről az Ókori Rómának – ma is egy túlságosan nagy becsben tartott – képét őrzi”.

Ez az eleve ártalmas és romlott tanítás, amely eltorzítja a megítélést, megkeményíti és kiszárítja a szívet, megrontja a lelket; dicsérik ezt az elnyomó és szélsőséges rendszert amely „pontosan az ellenkezőjét tanítja mint amit a vallási és a civil törvények…”

A legkisebb helyesbítés nélkül kérkednek Cézárok és Pompeiusok dicsőségével; Plinius megtanítja nekünk a „nagy tetteket” amelyek a legrémisztőbb erkölcstelenségek. Miután Cnaeus Pompeius Magnus véghez vitte több ázsiai nép leigázását, szentélyt emelt a pusztítás emlékére Minervának, amelyre felírta, hogy harminc éven át háborúzott, ölt, sebesített, fogságba ejtett vagy szökésre kényszerített 2 183 000 embert, teljesen elsüllyesztett 846 hajót, és elfoglalt 1538 várost.

Plutarkhosz számításai szerint, ugyanakkor, kilenc év hódítása alatt, erővel bevett 800 várost, leigázott 300 nemzetet és szétvert egy csatasorozat során 3 millió katonát, amelyből egy millió kard által pusztult el, egy másik milliót a „korona alatt” adtak el – ahogy azt mondani szokták – és a legkeményebb rabszolgaságba mentek meghalni.

A jó Titusz által, közel 2 millió zsidó halt meg kard által, lángokban vagy kínhalálban; a többit elárverezték a rabszolga piacokon. Titusz «akinek lehet, hogy csak az idő hiányzott ahhoz, hogy a második Néró váljon belőle a Kapitóliumba szállította a Jeruzsálemi templom összes kincsét, letarolta azt és magát a várost is, és egy császári ediktumban rendelte el, hogy halálbüntetést kap az a zsidó aki lábát teszi területére.

Az európai gimnáziumok, szemináriumok és főiskolák gyermekeinek szemrebbenés és rosszallás nélkül tanítják ezeket az állítólagos „nagy tetteket”. A gyerekek csodálják ezeket, mert hőstettként tekintenek rájuk, nem látnak szebbet, és nemesebbet mint Nagy Sándor és a cézárok, Nagy Károly és Bonaparte kapzsi és vérengző birodalmait.

Ez az a nép amelyet követendő példaként adnak az ifjúságnak! Igen, kétségkívül nagy, nagy a gyilkolásban, nagy a gyűlölet műveiben, nagy az önzéstől, a mások megvetése és saját vérszomja miatt, a pusztítás szelleme által.

Henry Dunant

Forrás: L’Avenir sanglant (Open Library) 30-32. p.